Valstybė ir Debesų kompiuterija

2014 m. rugsėjo mėn. 23 d. Minske įvyko antrasis Debesų kompiuterijos Klasterio kūrimo darbo grupės susitikimas, numatytas projekto “Socioekonominės plėtros skatinimas ir verslumo ugdymas, kuriant tarpvalstybinį tyrimų ir plėtros bei inovacijų tinklą ir debesijos kompiuterinę sistemą“ (LT-BY Cloud LLB-2-142) rėmuose. Susitikime dalyvavo visų projekto partnerių atstovai.

Susitikimo metu vyko apskrito stalo diskusija: „Valstybė ir debesų kompiuterija“. LITI vadovas Romualdas Povilas Petraitis skaitė pranešimą Debesų kompiuterijos klasterio kūrimo klausimais.