Tarptautinė konferencija ,,Dinamiškos elektroninių paslaugų rinkos kūrimas“

1 All_together

Lapkričio 27 d., penktadienį, 9 val. Konstitucijos salėje (Seimo I rūmai) įvyko Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Susisiekimo ministerija, Lietuvos inovacijų ir technologijų institutas ir asociacija „Infobalt“ organizuoja tarptautinė konferencija

,,Dinamiškos elektroninių paslaugų rinkos kūrimas“.

  Konferencijoje dalyvavo šalies valstybės institucijų, verslo įmonių atstovai, taip pat svečiai iš užsienio. Konferencijoje buvo kalbama apie elektroninių paslaugų kūrimo šiandieninę situaciją bei numatomas perspektyvas. Konferencijoje buvo aptariama elektroninių paslaugų kūrimo principai ir strateginės kryptys 2020 metų perspektyvoje, atvertų viešojo sektoriaus duomenų panaudojimo galimybės, viešojo sektoriaus IT vystymosi kryptys, verslo ir viešojo sektoriaus elektroninių paslaugų kūrimo geroji patirtis, privataus sektoriaus know how ir išteklių įtraukimo į viešųjų IT infrastruktūros ir paslaugų plėtrą, naudojant ES struktūrinių fondų lėšas, galimybės. Taip pat buvo kalbama apie Europos šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo plėtojant skaitmeninę rinką galimybes, buvo aptariamos Baltijos jūros regiono šalių lyderystės Europos skaitmeninėje rinkoje perspektyvos bei tarptautinių tinklų ir ekosistemų vaidmuo plėtojant skaitmeninę rinką. Didelio susidomėjimo susilaukė demonstruojamos lietuvių šneka valdomos paslaugos „LIEPA“. Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininko Mindaugo Basčio teigimu, jau yra pats laikas pradėti ir ne vėliau 2017 metų realiai sutelkti viso IRT sektoriaus politikos formavimą vykdančiųjų institucijų pajėgas, kas leistų laiku parengti strateginius planus, numatyti konkrečius veiksmus kuriant ir išlaikant jau sukurtas paslaugas. „Labai svarbu, kokie prioritetai bus numatyti informacinės visuomenės kūrimo procese. Visų procesų įforminimas strateginiuose dokumentuose yra labai svarbus veiksmas, kuris turi būti pradėtas įgyvendinti jau dabar ir iki 2020 metų turi būti priimti reikiami sprendimai“, –  sakė M. Bastys.  

 

3 2