Susitikimas Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitete

Spalio 15 d. LITI direktorius R.Petraitis, Mokslo ir verslo skyriaus vadovė dr. Ingrida Tinfavičienė bei Projektų valdymo skyriaus vadovė Nijolė Šmitaitė LR Seime susitiko su LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto biuro vedėju Vidu Ramanavičiumi bei patarėja Rita Beinoriene aptarti baigiamosios projekto “Socioekonominės plėtros skatinimas ir verslumo ugdymas, kuriant tarpvalstybinį tyrimų ir plėtros bei inovacijų tinklą ir debesijos kompiuterinę sistemą” (LT-BY Cloud LLB-2-142) konferencijos organizacinius klausimus. Konferencija tema “Valstybės informacinių išteklių konsolidavimas: Debesų kompiuterijos sprendimai” vyks 2014 m. lapkričio 27 d.

Konferencijos organizatoriai : LR Seimo IVPK komitetas, Vilniaus Universitetas, Lietuvos inovacijų ir technologijų institutas.