Socioekonominės plėtros skatinimas ir verslumo ugdymas

2014 m. rugsėjo mėn. 26d. Gardine įvyko trečiasis Debesų kompiuterijos Klasterio kūrimo darbo grupės susitikimas, numatytas projekto “Socioekonominės plėtros skatinimas ir verslumo ugdymas, kuriant tarpvalstybinį tyrimų ir plėtros bei inovacijų tinklą ir debesijos kompiuterinę sistemą“ (LT-BY Cloud LLB-2-142) rėmuose, kuriame dalyvavo projekto partnerių atstovai.

Susitikimo metu buvo aptarti Debesų kompiuterijos Klasterio kūrimo Baltarusijoje aktualūs klausimai.