Projekto LLB-2-142 baigiamoji konferencija

 

2014 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko projekto “Socioekonominės plėtros skatinimas ir verslumo ugdymas, kuriant tyrimų ir plėtros bei inovacijų centrą ir debLLB-2-142_02esijos kompiuterinę sistemą” baigiamoji konferencija „Efektyvus valstybės informacinių išteklių naudojimas: debesų kompiuterijos sprendimai”. Konferenciją organizavo Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Lietuvos inovacijų ir technologijų institutas.

Konferenciją pasveikino Seimo informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas dr. Mindaugas Bastys ir Vilniaus universiteto rektorius prof. Jūras Banys. Konferencijoje pranešimus skaitė debesų kompiuterijos ir informacinių technologijų ekspertai iš Švedijos, Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Lietuvos. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai, viešojo sektoriaus institucijų, IT verslo kompanijų, akademinės bendruomenės atstovai, projekto LLB-2-142 komandos nariai iš Vilniaus ir Gardino universitetų, mokslinės techninės asociacijos Infopark” ir Lietuvos inovacijų ir technologijų instituto.

Konferencijos metu buvo pristatyti informacinių sistemų priežiūros modeliai Europos Sąjungos šalyse. Buvo konstatuota, kad informacinių paslaugų sektorius seniai peraugo valstybių sienas, todėl kaip niekad svarbus tarptautinis bendradarbiavimas keičiantis gerosios praktikos pavyzdžiais, kaip taikyti informacinių sistemų veiklos priežiūros modelius bei efektyviai naudoti šalies viešajame, privačiajame ir akademiniame sektoriuose turimą informacinių techLLB-2-142_01nologijų infrastruktūrą.

Konferencijos projekto vadovas prof. Algimantas Juozapavičius pristatė projekto įgyvendinimo eigą, pagrindines veiklas: parengtą mokymo medžiagą bei įgyvendintus mokymus debesų kompiuterijos specialistams, įkurtą nuotolinį kompiuterijos kompetencijų centrą, parengtą klasterio koncepciją bei - Lietuvos ir Baltarusijos regionų įmonių, veikiančių debesų kompiuterijos srityje ar intensyviai naudojančių debesų kompiuterijos sprendimus, galimybių ir perspektyvų studijos, apimančios kompetencijos tobulinimo poreikių analizę.

Mokslinės techninės asociacijos Infopark” generalinis direktorius, projekto tarybos narys Vladimir Basko kalbėjo apie būtinumą pratęsti bendradarbiavimą tarp šalių Debesų kompiuterijos srityje kuriant forumą ir toliau vystyti projekto veiklas, nukreiptas į e.prekybos, e.muitinės, e.pasienio iniciatyvų plėtojimą.

Lietuvos inovacijų ir technologijų instituto verslo ryšių vadybininkas Aurimas Matulis pristatė šiais metais įkurtą Debesų kompiuterijos klasterį, jo bendradarbiavimo galimybes su viešuoju ir verslo sektoriais ir akademine bendruomene. A. Matulis kalbėjo apie privačios ir viešojo sektoriaus partnerystę (PPP) įgyvendinant valstybės informacinių išteklių konsolidavimą bei diegiant debesų kompiuterijos technologijas viešajame sektoriuje.LLB-2-142_03

Lietuvos inovacijų ir technologijų instituto vadovas Romualdas Povilas Petraitis kalbėjo apie Instituto įgyvendintas projekto veiklas, organizuotus mokymus ir renginius, pristatė Institute įsteigtą Debesų kompiuterijos kompetencijų centrą, kalbėjo apie bendradarbiavimo galimybes kituose būsimuose projektuose.

Baigiamojoje konferencijos diskusijoje dalyvavę projekto partneriai aptarė projekto metu įgyvendintas veiklas. Gardino universiteto projekto atstovas dr. Yuri Vaitukevich kalbėjo apie Gardino universitete įgyvendintas veiklas, mokymus projekto metu, parengtas mokymo programas universiteto studentams. Projekto išorės ekspertė dr. Anna Pobol pristatė Debesų kompiuterijos klasterio strategiją ir Debesų kompiuterijos kompetencijos centrų koncepciją, kurios galėtų tapti puikia naujų projektų pradžia.