Mokslininkai – tyrėjai

Prof. Algimantas Juozapavičius
Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Kompiuterijos katedros profesorius

Prof. Algimantas Juozapavičius
Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Kompiuterijos katedros profesorius. Jo iniciatyva Vilniaus universitete buvo įkurtas Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimo centras, kuriam jis vadovavo iki 2014 m. vidurio, įsteigta Nacionalinė Grid Infrastruktūra (NGI-LT), dalyvaujanti Europinės Grid Infrastruktūros (EGI.eu) veikloje. NGI-Lt ir EGI misija yra vystyti ir palaikyti Lietuvos ir Europos mokslininkų bendradarbiavimą tarpusavyje, kad būtų garantuota ilgalaikė galimybė mokslininkams ir jų partneriams naudotis e.infrastruktūra ir jos teikiamomis paslaugomis. Per beveik 40 akademinės veiklos metų A. Juozapavičius yra publikavęs virš 60 mokslinių straipsnių, parašęs vadovėlių bei parengęs kelis mokslo daktarus. Profesorius A. Juozapavičius vadovavo 7 tarptautiniams projektams.

Dr. Anna Pobol
Baltarusijos valstybinio universiteto (Baltarusija)
docentė

Dr. Anna Pobol
Baltarusijos valstybinio universiteto (Baltarusija) docentė, Ventspilio kolegijos (Latvija) Verslumo, Inovacijų ir regioninės plėtros centro jaunesnioji mokslinė bendradarbė.
Dr. Anna Pobol dirbo UNDP, UNICEF, Europos banko, Eurazijos plėtros banko eksperte, vadovavo ir dalyvavo 14 nacionalinių ir tarptautinių projektų kaip mokslininkė-tyrėja.
Dr. A. Pobol publikavo daugiau kaip 60 leidinių ekonomikos ir inovacijų srityje, 1 monografija, 12 knygų skyrių, 14 mokslinių straipsnių.
Pagrindinės tyrimų ir interesų sritys- verslumo skatinimas; intelektinė nuosavybė ir jos valdymas, novatoriško verslo klasterio kūrimas, tarptautinis mokslinis ir techninis bendradarbiavimas.

Dr. Lina Novickytė
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Finansų katedros lektorė

Dr. Lina Novickytė
Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Bankininkystės ir investicijų katedros docentė, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Finansų katedros lektorė. Dr. Lina Novickytė yra publikavusi virš 20 mokslinių straipsnių, dalyvavusi bei rengusi pranešimus daugiau nei 10 tarptautinių mokslinių konferencijų. Mokslinių interesų sritys- susijungimai ir įsigijimai, rizikos valdymas, finansų ir bankininkystės problemos.

Dr. Nijolė Saugėnienė
Socialinių mokslų kolegijos Nuotolinių studijų centro ir Sumanaus mokymo centrų vadovė

Dr. Nijolė Saugėnienė
Socialinių mokslų kolegijos Nuotolinių studijų centro ir Sumanaus mokymo centrų vadovė. Dr. N. Saugėnienė yra parengusi daugiau kaip 25 mokslinius straipsnius ir pranešimus tarptautinėse konferencijose, kaip ekspertė dirbo 7 projektuose. Mokslinių interesų sritys- tautinių mažumų švietimas, multikultūriškumas švietime, ugdymo programų teorija, mokytojų rengimas, nuotolinis ir atvirasis mokymasis, e-mokymasis.

Dr. Remigijus Laurutis
Šiaulių Universiteto Informacinių technologijų katedros lektorius

Dr. Remigijus Laurutis
Šiaulių Universiteto Informacinių technologijų katedros lektorius, UAB „Duomenų centras“ direktorius, „Infobalt“ asociacijos narys. Dr. R. Laurutis yra parengęs daugiau kaip 10 mokslinių straipsnių informacinių technologijų diegimo bei valdymo tematika, skaitė pranešimus 5 mokslinėse tarptautinėse konferencijose. Mokslinių interesų sritys- Informacinės technologijos, telekomunikacijos, IT projektų valdymas.

Dr. Ingrida Tinfavičienė
Lietuvos inovacijų ir technologijų instituto Mokslo ir verslo centro vadovė

Dr. Ingrida Tinfavičienė
Lietuvos inovacijų ir technologijų instituto Mokslo ir verslo centro vadovė, turinti 15 metų darbo patirties tarptautinių projektų įgyvendinimo bei tarptautinių veiklų koordinavimo srityse. Dr. I. Tinfavičienė kaip mokslininkė-tyrėja dirbo rengiant studiją „Lietuvos švietimas 2000“, 7 tarptautiniuose projektuose, skirtuose valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimui, viešosios ir privačios partnerystės (PPP) skatinimui viešajame sektoriuje, dirbo kaip projektų koordinatorė.

Dr. Graciano Pedroja
Lietuvos garbės konsulas Šveicarijoje

Dr. Graciano Pedroja
Dr. Graziano Pedroja- CEO Juris Treuhand Ltd. (Šveicarija), Lietuvos garbės konsulas Šveicarijoje, Šveicarijos-Lietuvos prekybos rūmų prezidentas. Dr. Pedroja interesų sritys- bankų auditas, bankų kokybės kontrolė, bankininkystės sistemos, verslo konsultacijos bankams ir finansinėms įmonėms.