Instituto vadovo susitikimas su VU rektoriumi

 

Spalio 28d. Lietuvos inovacijų ir technologijų instituto vadovas Romualdas Povilas Petraitis kartu su LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto biuro vadovu Vidu Ramanavičiumi lankėsi Vilniaus Universitete, kur susitiko su VU rektoriumi prof. Jūru Baniu ir prorektoriumi mokslo reikalams prof. Eugenijumi Butkumi.

Susitikimo metu buvo aptarti Seimo IVPK, Vilniaus Universiteto ir Lietuvos inovacijų ir technologijų instituto lapkričio 27d. LR Seime organizuojamos konferencijos "Valstybės informacinių išteklių konsolidavimas: Debesų kompiuterijos sprendimai" organizaciniai klausimai.

Lietuvos inovacijų ir technologijų institutas aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto mokslininkais, vykdo bendrus projektus, kartu organizuoja renginius.

Institutas rengiasi teikti paraišką LT Švietimo ir mokslo ministerijai, siekdamas būti įtrauktas į ministerijos nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų registrą. Toks Instituto statusas suteiktų galimybę dalyvauti mokslinių tyrimų projektuose kartu su Vilniaus Universiteto mokslininkais. Nevalstybinis mokslinių tyrimų institutas galėtų padėti Vilniaus Universitetui geriau ir efektyviau bendrauti su verslo bendruomene, viešuoju sektoriumi, pagaliau su politikais, pristatant mokslinių tyrimų ir mokslo pasiekimų rezultatus. Tai ypač aktualu Informacinių technologijų srityje, Debesų kompiuterijos, ateities interneto sprendimuose ir pan. Institutas pasirengęs ir turi gebėjimų vykdyti ir administruoti ES projektus, rengti projektų paraiškas, koordinuoti projektų konsorciumus ir atlikti kitas mokslo vadybos paslaugas. Turime gebėjimų vykdyti mokslinių pasiekimų pristatymą ir jų viešinimą.

Šiuo metu Institutas buria mokslininkų-tyrėjų ir ekspertų komandas, nori įgyti reikiamas mokslines kompetencijas ir būti tinkamu tarpininku tarp mokslo ir verslo, mokslo ir viešojo sektoriaus. Susitikime buvo aptartos bendradarbiavimo tarp Instituto ir Vilniaus Universiteto santykių formalizavimo galimybės, leisiančios naudingai bei prasmingai kartu dirbti mūsų šaliai ir visuomenei.