Projektų valdymo skyriaus pagrindinis tikslas –plėtoti skyrių kaip atvirą, dinamišką vienetą, sutelkiant dėmesį į ilgalaikius tikslus, aukštą kokybę ir kompetencijos augimą, analizuoti, nustatyti ir pritaikyti naują ir šiuolaikišką pasaulinį požiūrį į projektų valdymą. Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus institucijomis, siekti skatinti projektų valdymo idėją ir būti gerosios praktikos pavyzdžiu.

Projekto valdymo skyriaus pagrindinės veiklos:

  • Idėjų generavimas ir jų atranka projekto koncepcijos parengimui;
  • Situacijos analizė, tikslų, uždavinių, planuojamų veiklų, biudžeto, rizikų plano rengimas;
  • Komunikacijos plano, darbo plano bei įgyvendintų veiklų dokumentacijos rengimas;
  • Projektų žmogiškųjų išteklių bei finansinių išteklių valdymas;
  • Projektų ataskaitų rengimas, rezultatų pristatymas.