Mokslo ir verslo skyriaus pagrindinis tikslas – teikti plataus spektro paslaugas mokymų, tyrimų bei konsultavimo srityse verslo įmonėms, viešajame sektoriuje veikiančioms įstaigoms ir organizacijoms. Bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiomis mokslo institucijomis bei verslo centrais ir klasteriais padeda kokybiškai įgyvendinti atliekamus tyrimus bei prisideda prie įmonių konkurencingumo didinimo bei verslo plėtros, akademinio sektoriaus ir viešojo sektoriaus institucijų veiklos kokybės ir rezultatyvumo gerinimo. 

Skyriaus pagrindinės veiklos:

  • mokymai socialinių inovacijų, žinių vadybos ir technologijų valdymo srityse;
  • konferencijos ir seminarai žinių ekonomikos, socialinių inovacijų, technologijų panaudojimo temomis;
  • fundamentinių bei taikomųjų tyrimų užsakymai ir vykdymas;
  • galimybių studijų rengimas technologijų, žinių vadybos ir socialinių inovacijų srityse.