Klasterių ir tinklų koordinavimo skyriaus tikslas – skatinti įmonių grupių bendradarbiavimą, kuris leidžia sumažinti išlaidas kuriant naujas žinias ar įsigyjant technologijas, sukuria daugiau mokymosi galimybių, leidžia paskirstyti riziką, mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos išlaidas, skatina lankstumą bei padeda sumažinti naujų produktų ar procesų įvedimo į rinką laiką.

Lietuvos inovacijų ir technologijų institutas teikia įmonėms konsultacijas klasterizacijos klausimais bei kviečia jungtis į vystomas klasterines iniciatyvas:

Debesų kompiuterijos klasteris 
www.cloudcc.eu
Skaitmeninių kūrybinių industrijų klasteris
 www.mediapolis.lt

Nauda įmonėms dalyvaujančiomis klasterio veikloje:

  • Žinių ir kompetencijų kėlimas
  • Bendradarbiavimas tinkle su kitomis įmonėmis
  • Žinomumo didinimas
  • Mokslinių tyrimų rezultatų taikymas produktų ir paslaugų kūrimo procese
  • Eksporto didinimas