"Kas valdo informaciją, valdo pasaulį!" Charles Maurice de Talleyrand-Périgord

Informacijos ir analizės skyriaus strateginiai tikslai:

  • Optimizuoti verslo procesus naudojant visuotinai pripažintus IT įrankius, tenkinančius konkrečios organizacijos poreikius;
  • Teikti informaciją apie IT naujoves bei išnaudoti savo potencialą bendradarbiaujant su kitomis institucijomis;

Informacijos ir analizės centro pagrindinės veiklos:

  • mokslo, verslo ir viešojo sektorių informacinių technologijų poreikių analizė;
  • duomenų bazių tvarkymas ir informacinės sistemos;
  • verslo valdymo informacinių sistemų analizė ir auditas;
  • informacinių sistemų projektavimas ir projektų valdymas;
  • IT projektų valdymas.