Debesų kompiuterijos kompetencijų centro tikslas: didinti įmonių, valstybinio sektoriaus įstaigų, universitetų ir debesų kompiuterijos technologijų paslaugų naudotojų galimybes pasirenkant, įgyvendinant ir naudojant debesų kompiuterijos sprendimus.

Funkcijos:

  • didinti IT darbuotojų ir universitetų studentų kompetenciją debesų kompiuterijos ir kitose IT srityse;
  • tenkinti verslo pagrindinius poreikius teikiant specializuotas profesionalias paslaugas inovatyvių debesų kompiuterijos paslaugų plėtrai ir rinkodarai;
  • tarpininkauti skatinant IT įmonių ir universitetų bendradarbiavimą;

Veiklos:

  • vykdyti švietimo ir mokymo veiklas IT darbuotojams ir universitetų studentams debesų kompiuterijos srityje;
  • dalyvauti tobulinant IT programas universitetuose, remiantis IT rinkos poreikiais;
  • teikti specializuotas su debesų kompiuterija susijusias paslaugas verslui (Proof-of-Concept-as-a-Services (PoCaS)) ir kitas su moksliniais tyrimais ir plėtra susijusias paslaugas;
  • nuolat siūlyti jas IT paslaugų teikėjams ir akademinėms institucijoms;
  • palaikyti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp klasterio narių bendruose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose.