Lietuvos inovacijų ir technologijų institutas, subūręs kompetentingų informacinių technologijų ir socialinių mokslų krypčių mokslininkų ir ekspertų komandą, aktyviai dirba mokslo vadybos srityje, skatindamas modernių technologijų ir socialinių inovacijų taikymą moksle, versle ir viešajame sektoriuje. Institutas vykdo ir koordinuoja projektus bei užtikrina sklandų mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Institutas siekia tapti moderniu mokslo vadybos centru, tarpininkaujančiu ir padedančiu mokslo sektoriui efektyviai bendrauti su verslo bendruomene bei viešuoju sektoriumi pristatant bei įgyvendinant mokslinių tyrimų ir mokslo pasiekimų rezultatus.

Instituto veiklos kryptys:

 • Dalyvavimas mokslinėje veikloje
  Institutas, bendradarbiaudamas su Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių mokslinėmis institucijomis ir mokslininkais, dalyvauja projektuose ir mokslinių tyrimų programose, užsako, vykdo ar koordinuoja taikomųjų tyrimų vykdymą informacinių technologijų, žinių ekonomikos, socialinių inovacijų, finansinių inovacijų, kūrybinių industrijų plėtros, vadybos procesų valdymo srityse.
 • Klasterių ir konsorciumų kūrimas ir jų veiklos koordinavimas
  Institutas yra "Naujos kartos mokslo ir verslo klasterio” ir “Debesų kompiuterijos” klasterio narys, koordinuoja projektų dalyvių konsorciumus.
 • Mokslo – verslo – viešojo sektoriaus (Triple Helix) partnerystės plėtojimas
  Institutas, prisidėdamas prie taikomųjų tyrimų įgyvendinimo, padeda valstybės institucijoms formuoti valstybės politiką informacinių technologijų, žinių vadybos, socialinių inovacijų ir kūrybinių industrijų sektoriuje.
 • Konsultacinė veikla
  Institutas teikia metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą, pasiūlymus ir nepriklausomus vertinimus valstybės institucijoms, socialinėms grupėms ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems kuriant nacionalines žinių ekonomikos, ūkio bei visuomenės raidos strategijas.
 • Mokymų ir konferencijų organizavimas
  Institutas organizuoja konferencijas, seminarus, mokymo kursus informacinių technologijų, žinių ekonomikos, kūrybinės visuomenės, socialinių inovacijų klausimais.
 • Mokslo ir technologijų plėtrai reikalingų investicijų pritraukimas