2014 m. spalio mėn. 3 d.

 

2014 m. spalio mėn. 3 d. Vilniuje įvyko projekto “Socioekonominės plėtros skatinimas ir verslumo ugdymas, kuriant tarpvalstybinį tyrimų ir plėtros bei inovacijų tinklą ir debesijos kompiuterinę sistemą“ (LT-BY Cloud LLB-2-142) rėmuose numatytas baigiamasis Debesų kompiuterijos Klasterio kūrimo darbo grupės susitikimas, kuriame dalyvavo visų keturių projekto partnerių atstovai.

Susitikimo metu buvo pristatyta Debesų kompiuterijos Klasterio kūrimo strategija bei aptarti galimi klasterių veiklos modeliai.